Hei

Du er sannsynligvis her fordi du er klar for å endre noe i livet ditt. Du søker en tydelig retning. Du vil utvikle deg videre. Du føler du mangler noe. Du ønsker mer integritet, ansvarlighet og modenhet.
Mankind Project (MKP) Nordic hjelper alle typer menn i utfordringene med å bli mer av den mannen de ønsker å være.

Vi arrangerer åpne mannsgrupper.

Vi arrangerer intensive helgekurs: the New Warrior Training Adventure (NWTA). Her får du muligheten til å se med fryktløs ærlighet på det livet du lever. Hva ønsker du å beholde? Hva ønsker du å utvide? Hva ønsker du å gi slipp på?

Velkommen