Rite of Passage

Event Date:

August 6, 2021

Event Time:

13:00

Event Location:

“Rite of Passage” ett sommaräventyr

Står du inför stora val i livet?

Behöver du mer klarhet i vad du ska göra?

Vill du att dina föräldrar ska se dig som vuxen?

En Rite of Passage är en guidad process där en person hjälps kliva in i nästa fas av sitt liv. I tusentals år har det funnits traditioner för att hjälpa oss ta nästa stora steg i livet. Ett av de stegen är från tonåring till vuxen. Den fysiska förändringen sker naturligt, men det krävs även en emotionell och mental förändring för att en tonåring ska bli vuxen. Utvecklingen till vuxen är inte ett ansvar man enbart kan lägga på tonåringen. I årtusenden har de äldre männen i samhället varit ansvariga för att skapa en Rite of Passage för de yngre som är i ålder att växa upp och börja leva som vuxna män. Avsaknaden av Rites of Passage i dagens samhälle är något vi alla kan se konsekvenserna av. Män som lever utan riktning. Mycket förvirring och lite klarhet i vem dem är och vad de vill göra.

Denna sommar har du möjlighet till just en sådan upplevelse. Vi välkomnar 8 stycken tonåringar i åldern 14-17 år tillsammans med deras far (eller annan manlig mentor) till denna Rite of Passage ute i den svenska naturen. Under dessa dagar kommer vi separera från våra vanliga liv. Vi kommer lägga ifrån oss mobiler, datorer och andra distraktioner. Vi kommer gå djupare i relationen med oss själva, med varandra och med naturen. Berättelser kommer delas, eldar kommer brinna, utmaningar kommer överkommas och brödraskap formas. För att sedan återvända tillbaka till våra liv med mer styrka, gemenskap och vision för framtiden.

Datum: 6-8 Augusti 2021

Plats: Meddelas vid anmälan.

Inkvartering: Medtag tält och sovsäckar.

Pris: 3 750 kr per par far/son.

Arrangör: MKP Nordic. Leds av flera män som gått utbildning vid Rites of Passage Institutet.

Frågor: Ernest Beckman: ernest.beckman@gmail.com

Sorry, this event is expired and no longer available.

Event FAQs

Vad är Rite of Passage?
En Rite of Passage är en guidad process där en person hjälps kliva in i nästa fas av sitt liv. Denna Rite of Passage är fokuserad på övergångsperioden från att vara pojke/ungdom till att vara man/vuxen. Vårt läger är utformat för att hjälpa familjen och framförallt fadern (eller den manliga mentorn) och son relationen vid övergången från att vara ungdom till vuxen.
Varför gör vi Rite of Passage?
Ungdomsåren är ofta en turbulent tid i unga mäns liv, krav ställs från olika håll, många frågor och förändringar händer i det fysiska såväl som det psykiska och forskning visar att just i tonåren behöver vi som mest stöd. Denna Rite of Passage är utformad för ett ge det stödet och hjälpa individen in i nästa fas av livet.
Vem är det riktat till?
Ungdomar i åldrarna 14-17 år tillsammans med närstående. Om ingen närstående finns tillgänglig är det okej att delta också.

Vad får en ut av det?
Vi hjälper unga män att lära sig viktiga “livs skills”, lära känna sig själva, se sin egen potential, formulera en positiv vision för sin framtid och fördjupa sina relationer.
Vad händer under helgen?
Under dessa dagar kommer vi separera från våra vanliga liv. Vi kommer lägga ifrån oss mobiler, datorer och andra distraktioner. Vi kommer gå djupare i relationen med oss själva, med varandra och med naturen. Berättelser kommer delas, eldar kommer brinna, utmaningar kommer överkommas och brödraskap formas. För att sedan återvända tillbaka till våra liv med mer styrka, gemenskap och vision för framtiden.
Vem är avsändare?
ManKind Project Nordic (MKP Nordic). Kommer ledas av ett flertal män som gått utbildning vid Rites of Passage Institutet i Australien. Rites of Passage institutet är en ideell organisation som skapat Rites of Passages över världen för tiotusentals barn och ungdomar, skolklasser, och ledarskapsträningar.

Kontaktperson för detta event: Ernest Beckman: ernest.beckman@gmail.com
Vart äger lägret plats?
Lägerplats kommer meddelas efter anmälan. Inom 2 timmar från Stockholm.
Vill du staffa/vara ledare på Rites of Passage?
Om du vill staffa/vara ledare på sommarens Rites of Passage så skickar du en intresseanmälan senast 15 maj till fredrik.ampler@gmail.com. Berätta om din erfarenhet och vad du vill bidra med.
Slutligt urval görs andra halvan av maj.

Kostnad för staff är 1 000 kronor.

Event Location:

  • Sverige

Event Schedule Details

  • August 6, 2021 13:00   -   August 8, 2021 16:30
Share This Events:
Add Calendar